tel. 22 55 20 107
e-mail: kk.mordynski@uw.edu.pl

 

Doktor historii sztuki. Absolwent Instytutu Historii UW. Kustosz muzealny. Ukończył Podyplomowe Studium Muzealnicze przy Instytucie Historii Sztuki UW. Autor wystaw o profilu historycznym, artykułów naukowych i popularnonaukowych. Zajmuje się historią urbanistyki i architektury Warszawy oraz dziejami Uniwersytetu Warszawskiego. W 2019 roku otrzymał nagrodę Otwartego Uniwersytetu Warszawskiego przyznawaną najlepszym wykładowcom.

Doktorat napisany pod kierunkiem prof. Marty Leśniakowskiej w Instytucie Sztuki PAN poświęcony Marszałkowskiej Dzielnicy Mieszkaniowej jako fenomenowi urbanistyczno-architektonicznemu w ujęciu dyskursu planowania miast na przełomie lat 40. i 50. XX w. w Polsce: ideom, pracom projektowym, praktyce realizacyjnej oraz interpretacjom zrealizowanego dzieła (2020).

Wybrane pozycje książkowe, katalogi wystaw:
K. Mordyński, Sny o Warszawie. Wizje przebudowy miasta 1945-1952wyd. Prószyński i S-ka, Warszawa 2020
K. Mordyński, Piękno niedostrzegane. Detal architektoniczny zabytkowego terenu Uniwersytetu Warszawskiego, Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2020
K. Mordyński [oprac.], S. Artymowski, P. Bezak i inni, Architektura Polski niepodległej. Idea w przestrzeni miasta wczoraj i dziś, katalog wystawy, Muzeum Niepodległości w Warszawie, Warszawa 2012
K. Mordyński, S. Artymowski. P. Bezak, Mazowsze w czasach Chopina, katalog wystawy, Muzeum Niepodległości w Warszawie, Warszawa 2010
K. Mordyński [oprac.], A. Stawarz [red.], Z Orłem Białym przez wieki, przewodnik po wystawie, Muzeum Niepodległości w Warszawie, Warszawa 2007

Wybrane wystawy (autor lub współautor scenariusza):
– „Orzeł i pięć gwiazd Uniwersytetu” (od 18.01.2016), wystawa stała Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego;
Wyróżnienie w konkursie “Wierzba. Mazowieckie Zdarzenie Muzealne Roku”;
– „Architektura Polski niepodległej. Idea w przestrzeni miasta wczoraj i dziś”, (19.05.2012 – 15.12.2012), Muzeum Niepodległości w Warszawie;
– „Mazowsze w czasach Chopina”, (14.05.2010 – 10.10.2010), Muzeum Niepodległości w Warszawie;
Wyróżnienie w konkursie “Wierzba. Mazowieckie Zdarzenie Muzealne Roku”;
– „Stadion X-lecia. Wydarzenia – ludzie – emocje”, (11.08.2008 – 15.10.2008), Muzeum Warszawskiej Pragi;
– „Z Orłem Białym przez wieki” (8.05.2007) wystawa stała Muzeum Niepodległości w Warszawie;
Wyróżnienie w konkursie “Wierzba. Mazowieckie Zdarzenie Muzealne Roku”;

Wybrane publikacje w czasopismach i foldery:
K. Mordyński, Plac Bankowy i oś corazziańska w koncepcji powojennej odbudowy Warszawy, „Almanach Warszawy” 2019, nr 12, s. 179-195.
M. Dunajko, K. Mordyński, Pokolenie 1918, folder wystawy, Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2019
K. Mordyński, Tworzenie ekspozycji muzeum uczelnianego w zabytkowym Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich. Koncepcje, dylematy, rozwiązania , „Almanach Muzeum Warszawy” 2018, nr 11, s. 489-505.
K. Mordyński, Percepcja wystawy a kształtowanie przestrzeni ekspozycyjnej, „Muzealnictwo” 2015, nr 56, s. 149-158;
K. Mordyński, Plac Konstytucji w Warszawie. Konteksty urbanistycznej rewolucji, „Kronika Warszawy” 2015, nr 151, s. 93-119
K. Mordyński, Kompozycja, hierarchia, ideologia. Socrealistyczna przebudowa Warszawy według koncepcji jedności urbanistycznej miasta, „Biuletyn Historii Sztuki” 2014, nr 3, s. 535-557;
K. Mordyński, „Studiowaliśmy Witruwiusza”. Socrealistyczna architektura w Warszawie i problem „klasycyzmu”, w: W kręgu antycznych fascynacji, red. H. Kowalski, A. Bińkowska, M. Przybyszewska, Warszawa 2013, s. 75-94;
K. Mordyński, Marszałkowska Dzielnica Mieszkaniowa i jej „wychowawcza rola”: ideologia – budowa – propaganda sukcesu, w: Pod dyktando ideologii. Studia z dziejów architektury i urbanistyki w Polsce Ludowej, red. Paweł Knap, Szczecin 2013;
K. Mordyński, Muzeum, gość i przestrzeń. Potrzeby muzealnych gości a funkcje i sposoby kształtowania pozaekspozycyjnej przestrzeni muzealnej, „Muzealnictwo” 2012, nr 53, s. 102-108;
K. Mordyński, Dziennik Pracowni MDM – nowo udostępnione źródło do badań nad dziejami Warszawy, „Niepodległość i Pamięć” 2011, nr 34, s. 7-54;
K. Mordyński, Inspiracja florencką Galerią Uffizi w projekcie Marszałkowskiej Dzielnicy Mieszkaniowej, „Kronika Warszawy” 2011, nr 145, s. 110-123.

Wybrane konferencje:
– 22-23.10.2020 Konferencja „Dziedzictwo akademickie dla przyszłości nauki”, Stowarzyszenie Muzeów Uczelnianych, Kielce
– 26.10.2012 Konferencja „Antyk 2.0 czyli ile antyku jest we współczesności”, Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa;
– 18-20.2010 Konferencja „Ideologia i propaganda wobec architektonicznego wizerunku miast Polski Ludowej” – IPN Szczecin, Szczecin;
– 6-7.10.2009 Konferencja „European cities within the period of the World War II´s end up to the Cold War´s end (1945 – 1989)”, Archiwum Miejskie w Pradze, Praga, Czechy.