tel.: 22 55 20 107
e-mail: kk.mordynski@uw.edu.pl

 

Doktor historii sztuki. Absolwent Instytutu Historii UW. Kustosz muzealny. Ukończył Podyplomowe Studium Muzealnicze przy Instytucie Historii Sztuki UW. Autor wystaw o profilu historycznym, artykułów naukowych i popularnonaukowych. Zajmuje się historią urbanistyki i architektury Warszawy oraz dziejami Uniwersytetu Warszawskiego. W 2019 roku otrzymał nagrodę Otwartego Uniwersytetu Warszawskiego przyznawaną najlepszym wykładowcom. Zdobywca nagrody KLIO I stopnia 2021. Otrzymał imienne wyróżnienie na Poznańskich Targach Książki 2022 za redakcję publikacji Historie MUWione. 40 obiektów na 40 – lecie Muzeum UW.

Doktorat napisany pod kierunkiem prof. Marty Leśniakowskiej w Instytucie Sztuki PAN poświęcony Marszałkowskiej Dzielnicy Mieszkaniowej jako fenomenowi urbanistyczno-architektonicznemu w ujęciu dyskursu planowania miast na przełomie lat 40. i 50. XX w. w Polsce: ideom, pracom projektowym, praktyce realizacyjnej oraz interpretacjom zrealizowanego dzieła (2020).

Projekty badawcze
 • od 2019
  Najstarsze tłoki pieczętne Uniwersytetu Warszawskiego, badania historyczno-muzealne
  kolekcji Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego
 • 2016 – 2019 Członek zespołu badawczego w projekcie
  Literaturoznawstwo architektoniczne“, Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii
  Nauk, projekt w ramach programu NPRH nr 0176/NPRH4/H2a/83/2016, kierownik: dr Aleksandra Wójtowicz
  Publikacja: Miejsca trudne – transdyscyplinarny model badań, red. A. Wójtowicz,
  Warszawa 2019
Wybrane pozycje książkowe, katalogi wystaw:

 

Wybrane wystawy (kurator, autor lub współautor scenariusza):
 •  „Historie MUWione. 40 obiektów na 40 – lecie Muzeum UW” (2021), Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego;
 •  “Piękno niedostrzegane. Detal architektoniczny zabytkowego terenu Uniwersytetu Warszawskiego” (2020), Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego;
 •  “Codzienność Warszawy 1915-1918. Szklane negatywy ze zbiorów Pracowni Historycznej Tchorek-Bentall” (2020), Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego;
  II nagroda w konkursie “Wierzba. Mazowieckie Zdarzenie Muzealne Roku”;
 •  „Orzeł i pięć gwiazd Uniwersytetu” (2016), wystawa stała Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego;
  Wyróżnienie w konkursie “Wierzba. Mazowieckie Zdarzenie Muzealne Roku”;
 •  „Architektura Polski niepodległej. Idea w przestrzeni miasta wczoraj i dziś” (2012), Muzeum Niepodległości w Warszawie;
 •  „Mazowsze w czasach Chopina” (2010), Muzeum Niepodległości w Warszawie;
  Wyróżnienie w konkursie “Wierzba. Mazowieckie Zdarzenie Muzealne Roku”;
 •  „Stadion X-lecia. Wydarzenia – ludzie – emocje” (2008), Muzeum Warszawskiej Pragi;
 •  „Z Orłem Białym przez wieki” (2007) wystawa stała Muzeum Niepodległości w Warszawie;
  Wyróżnienie w konkursie “Wierzba. Mazowieckie Zdarzenie Muzealne Roku”;

 

Wybrane publikacje w czasopismach i foldery:

 

Wybrane konferencje:
Inne
 • „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki” – recenzent.