„Nowoczesność, duma i tradycja. Od XIX-wiecznych gabinetów naukowych do współczesnych pracowni Uniwersytetu Warszawskiego”

Projekt „Ekspozycje jubileuszowe, konferencje naukowe i wykłady publiczne z okazji 200-lecia Uniwersytetu Warszawskiego” finansowany w ramach umowy 991/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.