MUZEUM

Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego kontynuuje tradycję gromadzenia, opracowywania i udostępniania zbiorów, które służyły uczelni od pierwszych lat jej istnienia. W skład założonego w 1816 roku Królewskiego Uniwersytetu Warszawskiego wchodziło pięć wydziałów, przy których utworzono ponad 20 gabinetów naukowych i kolekcji artystycznych. Służyły one celom badawczym, dydaktycznym oraz upowszechnianiu wiedzy. Gabinety znajdowały się w różnych gmachach uniwersyteckich jednakże zbiór przynależny do Oddziału Sztuk Pięknych zyskał sobie szczególną pozycję ze względu na wyeksponowanie w monumentalnej Sali Kolumnowej gabinetu wzorów gipsowych (większość kolekcji znajduje się obecnie w Łazienkach). Siedziba tego oddziału – obecnie budynek Wydziału Historii – otrzymała w tradycji nazwę Gmachu Pomuzealnego, gdyż prócz figur gipsowych planowano tam umieszczenie innych zbiorów z dziedziny sztuki: obrazów olejnych, rysunków i modeli architektonicznych. Zbiory muzealne Królewskiego Uniwersytetu Warszawskiego dały podwalinę pod utworzenie Muzeum Sztuk Pięknych, które z biegiem lat przekształciło się w Muzeum Narodowe w Warszawie.
[kontynuacja tekstu znajduje się poniżej zdjęcia]

Nawiązując do tradycji Uniwersytet powołał swoje muzeum w 1980 roku. Jego głównym celem jest opieka nad materialnym, intelektualnym i kulturowym dziedzictwem uczelni poprzez gromadzenie zabytków związanych z jej dziejami oraz animowanie działań upamiętniających jej dokonania. Temu służy m.in. cykl wykładów UNIWERSYTET WARSZAWY. Początkowo zbiory uniwersyteckie eksponowane były w Pałacu Kazimierzowskim, w 2000 roku przeniesiono je do klasycystycznego pałacu Tyszkiewiczów-Potockich przy Krakowskim Przedmieściu 32. Od stycznia 2016 roku w Sali Stołowej dostępna do zwiedzania jest wystawa „Orzeł i pięć gwiazd Uniwersytetu. Wystawa z okazji jubileuszu 200-lecia Uniwersytetu Warszawskiego poświęcona narodzinom uczelni”.

Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego prowadzi także działalność wystawienniczą oraz wydawniczą. Czasowe ekspozycje prezentowane są regularnie w holu budynku Starej Biblioteki, w formie wystaw plenerowych na Krakowskim Przedmieściu oraz w Sali Kolumnowej, gdzie wyeksponowano niektóre spośród odlewów gipsowych dawnego gabinetu.

Muzeum jest aktywnym członkiem Międzynarodowej Radu Muzeów (ICOM), wchodzącego w jej skład Komitetu Uczelnianych Muzeów i Kolekcji (UMAC), Europejskiej Sieci Dziedzictwa Akademickiego – UNIVERSEUM, a także Stowarzyszenia Muzeów Uczelnianych.