Projekt „Kolekcja Janusza Fiszera w Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego” zakłada pierwszą premierową prezentację wybranych reprezentatywnych obiektów z kolekcji dra Janusza Fiszera, wybitnego prawnika i kolekcjonera. W październiku 2020 roku kolekcja została darowana przez żonę Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego. Licząc blisko 13 tysięcy obiektów (a należałoby do tej liczby dodać jeszcze 432 tysiące znaczków), wyróżnia się m.in. spójnością tematyczną i oryginalnością. W skład spuścizny wchodzą – unikatowe w skali Polski i świata – niepublikowane dotąd obiekty o niepodważalnym walorze poznawczym, jak i artystycznym. Zbiory Muzeum UW zostały wzbogacone m.in. o bezcenne archiwalia, w tym o kolekcję bulli papieskich, korespondencje monarchów europejskich, dokumenty sygnowane przez osoby mające wpływ na historię XX wieku czy zbiór papierów wartościowych wydawanych na przestrzeni XIX i XX wieku. Celem projektu jest prezentacja tak unikatowego i spektakularnego zbioru gromadzonego na przestrzeni wielu lat przez prywatnego kolekcjonera, a dziś znajdującego się w strukturach Muzeum UW.

Podczas XVII edycji konkursu „MAZOWIECKIE ZDARZENI MUZEALNA – WIERZBA”, „Kolekcja Janusza Fiszera…” przyniosła Muzeum UW pierwszą nagrodę w kategorii PROJEKT OTWARTY oraz drugą nagrodę, w kategorii WYSTAWY, za ekspozycję „Janusz Fiszer. Kolekcjoner”.

Organizator: Stowarzyszenie Muzeów Uczelnianych, Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego, „Varia” Fundacja Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Warszawskiego,