NOBLIŚCI ZWIĄZANI Z UNIWERSYTETEM WARSZAWSKIM

Manachem Begin

Leonid Hurwicz

Maria Skłodowska Curie

Henryk Sienkiewicz

Józef Rotblat

Czesław Miłosz

Projekt „Ekspozycje jubileuszowe, konferencje naukowe i wykłady publiczne z okazji 200-lecia Uniwersytetu Warszawskiego” finansowany w ramach umowy 991/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.