WIZYTA

ZWIEDZANIE

Godziny zwiedzania Muzeum:

10.00 – 16.00 (ostatnie wejście o godz. 15.00), poniedziałek – piątek

  • Wejście do Muzeum jest bezpłatne.
  • Zwiedzanie z przewodnikiem Muzeum i kampusu uniwersyteckiego– 140 zł brutto (język polski, język obcy).
  • Grupa może liczyć do 25 osób, minimalny wiek uczestników to 5 lat.
  • Prosimy o wcześniejszą rezerwację zwiedzania kampusu pod numerem telefonu: 22 55 20 107 lub pod adresem mailowym: muw@adm.uw.edu.pl.
  • Grupy zainteresowane otrzymaniem faktury prosimy o wcześniejszą informację!!
  • W przypadku spóźnienia się grupy na zwiedzanie ponad 15 min, Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego zastrzega sobie możliwość odwołania oprowadzania lub skrócenia czasu usługi przewodnickiej.
Muzeum przygotowało bezpłatną ofertę skierowaną do osób z niepełnosprawnością wzroku. Osoby niewidome i słabowidzące mają możliwość zwiedzania Uniwersytetu w towarzystwie przewodnika i skorzystania ze specjalnie przygotowanych pomocy.

OTWARTE CZWARTKI

Bezpłatne otwarte czwartki na Uniwersytecie Warszawskim.

Otwarte Czwartki UW to projekt realizowany przez Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego oraz uniwersyteckie Biuro ds. Rekrutacji UW i Samorząd Studentów UW przy wsparciu Biura Promocji UW, polegający na serii spotkań z uczniami szkół ponadpodstawowych. Ma on na celu zapoznanie młodzieży szkolnej z historią Uniwersytetu, jego dziedzictwem i obecną ofertą kierunków studiów wraz z przedstawieniem krok po kroku procesu rekrutacji.

Harmonogram i program spotkań w roku akademickim 2023-2024.
Do wyboru są następujące terminy:
– 26 października 2023 (online);
– 30 listopada 2023 (siedziba Samorządu Studentów UW, Krakowskie Przedmieście 26/28, Warszawa),
tego dnia spotkanie będzie uzupełnione o prezentację działalności Samorządu Studentów UW;
– 25 stycznia 2024 (online);
– 29 lutego 2024 (Wydział Fizyki UW, ul. Ludwika Pasteura 5, Warszawa),
tego dnia spotkanie będzie uzupełnione o prezentację Wydziału Fizyki UW;
– 28 marca 2024 (Wydział Neofilologii UW, ul. Dobra 55, Warszawa),
tego dnia spotkanie będzie uzupełnione o prezentację Wydziału Neofilologii UW;
– 25 kwietnia 2024 (online).

Zgłoszenia przyjmujemy pod adresem e-mail: Przemyslaw.Deles@adm.uw.edu.pl lub muw@adm.uw.edu.pl.

W zgłoszeniu prosimy podać:
– preferowany termin
– numer szkoły
– dane kontaktowe nauczyciela (lub opiekuna grupy): imię i nazwisko, numer telefonu oraz e-mail.
Organizatorami OTWARTYCH CZWARTKÓW UW są: Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego, Biuro ds. Rekrutacji Uniwersytetu Warszawskiego, i Samorząd Studentów Uniwersytetu Warszawskiego.

W miarę jak świat staje się coraz bardziej cyfrowy, branża hazardowa poszła w jego ślady. Polska nie jest wyjątkiem, a polskie casino internetowe