Współpraca z Welcome Point i Biurem Współpracy z Zagranicą

Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego przygotowało serię spacerów po kampusie głównym uczelni. Ich odbiorcami są studenci I roku różnych kierunków pochodzący z zagranicy. Zorganizowano je na prośbę uniwersyteckich jednostek – Welcome Point i Biura Współpracy z Zagranicą. Ich celem było zapoznanie uczestników spotkań z Uniwersytetem, kampusem, jego dziedzictwem i historią oraz przekazanie informacji praktycznych.

Współpraca z Wydziałami Uniwersytetu

Podobne spotkanie miało miejsce ze studentami I roku Wydziału Historii UW.
Warto dodać, że zaproszono pracowników Muzeum do poprowadzenia zajęć poświęconych kwestiom muzealniczym na Podyplomowych Studiach Varsavianistycznych (Wydział Historii UW) oraz na Studiach Podyplomowych „Nowe media w instytucjach dziedzictwa kulturowego” (Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW).