Do 21 października br., na dziedzińcu przed Dawną Biblioteką Uniwersytecką można oglądać jubileuszową wystawę Historie MUWione. 40 obiektów na 40-lecie Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego.

 

Początki
Na początku 1980 roku, w uzasadnieniu wniosku mającego na celu powołanie Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego, napisano: „Uniwersytet Warszawski jest instytucją o bogatej tradycji, nie zawsze uświadamianej przez społeczeństwo. Jego zmienne dzieje są wypadkową dziejów miasta i kraju, nauki polskiej i naukowego środowiska warszawskiego. Lokalizacja Uniwersytetu, układ przestrzenny, architektura, wystrój wnętrza, a zwłaszcza urządzenia gabinetów, pracowni naukowych, laboratoriów i bibliotek, instrumenty i inne pomoce naukowe stanowią substancję zabytkową świadcząca o przeszłości, o drogach rozwoju nauki i społeczeństwa polskiego”.

Charakter Muzeum

Powołane blisko 41 lat temu Muzeum od początku istnienia miało charakter naukowo-badawczy, a celem jego działalności było „gromadzenie, przechowywanie, konserwacja
i udostępnianie zabytków w zakresie wiedzy, techniki i sztuki oraz przyrody, związanych
lub ilustrujących działalność i dorobek Uniwersytetu”.

Tradycja i zbiory
Muzeum UW nawiązuje do tradycji gabinetów oraz kolekcji gromadzonych na Uniwersytecie zaraz po jego powstaniu w 1816 roku. Warto podkreślić, że trzon pierwotnych zbiorów, mających charakter naukowo-dydaktyczno-muzealny, wywodził się
z kolekcji króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Obecnie zbiory jednostki liczą kilkadziesiąt tysięcy muzealiów. Są to m.in. obrazy, szkicowniki artystów związanych
z Uniwersytetem, oficjalne dary dla rektorów, dokumenty i insygnia uczelniane, fotografie, medale, przyrządy naukowe, spuścizny po uczonych, książki, cenne obiekty z historycznych – przyrodniczych, artystycznych i archeologicznych – kolekcji uniwersyteckich.

Obchody jubileuszu Muzeum a wystawa
20 września 2020 roku przypadła 40. rocznica powołania Muzeum. Niestety ze względu
na panującą pandemię obchody rocznicowe musiały zostać ograniczone, a planowana wystawa jubileuszowa przesunięta. Dlatego dyrektor i zespół kuratorów, pracowników Muzeum UW, uznali, że ekspozycja Historie MUWione. 40 obiektów na 40-lecie Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego zostanie otwarta w 2021 roku, na finisaż obchodów.

Cele wystawy
Należy podkreślić, że celem ekspozycji było opowiedzenie o Muzeum UW, jego zbiorach
i dziejach oraz o jego pracownikach, poprzez całkowicie subiektywny dobór obiektów. Dlatego, po raz pierwszy w dziejach Muzeum, tworząc scenariusz wystawy, jej twórcy byli konsekwentnie nieobiektywni. Przy czym obowiązywała jedna zasada: każdy członek zespołu Muzeum wybierał dowolne eksponaty; niejednokrotnie były to przedmioty kuratorskiej fascynacji, a czasami rzeczy nieoczywiste i rzadko prezentowane, niekiedy
o mniejszej wartości artystycznej, lecz nieprzeciętnej historii. Dzięki temu niecodziennemu zabiegowi widzowie zostali zaproszeni  do poznania nie tylko zbiorów Muzeum UW, ale też grona specjalistów, którzy na co dzień je opracowują. Stąd indywidualne wybory kuratorskie, swoboda opisów, a w nich – akcentowanie relacji
z danym eksponatem.

KURATORKA WYSTAWY: Aleksandra Stępień-Dąbrowska

AUTORZY TEKSTÓW: dr Przemysław Deles, dr Krzysztof Mordyński, Joanna Chłopicka,
Monika Dunajko, Dominika Sieczkowska, Aleksandra Stępień-Dąbrowska

GRAFIKA: Mateusz Ryszkowski

TŁUMACZENIA NA JĘZYK ANGIELSKI: Anne-Marie Fabianowska

Fot. do tekstu: Łukasz Kamiński