Umowa dzierżawna z 6 maja 1938 r., dotycząca domu i ziemi na terenie posiadłości Księstwa Lancaster

Stronami umowy są m.in. reprezentowane przez króla Jerzego VI Księstwo oraz Arthur Joseph Jack z pułku The Seaforth Highlanders. Z pułkiem tym związane są albumy fotograficzne prezentowane w gablocie. Księstwo Lancaster jest domeną monarchów angielskich i brytyjskich od XIV w. Składają się na nie nieruchomości rozsiane po całej Anglii i aktywa warte 650 milionów funtów. Jest administrowane odrębnie od posiadłości Korony i zarządzane w imieniu suwerena przez kanclerza Księstwa Lancaster.

Dokument na kilku kartach pergaminowych przewiązanych taśmą tekstylną, z naniesionym atramentem liniowaniem, zapisany atramentem oraz farbą, uwierzytelniony królewską pieczęcią wielką przywieszoną na pasek pergaminowy

Napis w otoku legendy brzmi: GEORGIVS * VI * DEI * G * MAG * BRITANNIAE * HIBERNIAE * ET * TERR * TRANSMAR * QVAE * IN * DIT * SVNT * BRIT * REX * FID * DEF * INDIAE * IMP

pergamin, jedwab (?), atrament anilinowy, atrament żelazowo-galusowy, farba, wosk (?)