Rozdziały 38, 39 i 40 z Księgi Rodzaju, XIV w. (?), język łaciński

Karta rękopiśmienna wycięta ze średniowiecznej książki w formie kodeksu. Tekst w układzie dwukolumnowym zapisany został jednym z gotyckich krojów pisma – teksturą.

Dekoracje tekstu stanowią czerwono-niebieskie filigrany w układzie pionowym, umiejscowione z lewej strony każdej z obu kolumn tekstu, biegnące od górnej aż po dolną krawędź karty.

pergamin, atrament żelazowo-galusowy (?), tempera białkowa (?)