Przywilej Henryka VIII, króla Anglii i Francji, Obrońcy Wiary i pana Irlandii, dla Thomasa Brocka i Artura Eyksona

Wydany w Padington w 1527 r. (obecnie Paddington)

Dokument rękopiśmienny na podłożu pergaminowym, zapisany atramentem, uwierzytelniony pieczęcią woskową króla

pergamin, atrament żelazowo-galusowy, wosk