Piramida Dżesera, ostatnia ćwierć XIX w.

Piramida schodkowa, stanowiąca wraz z kaplicami i dziedzińcami część kompleksu poświęconego królowi Dżeserowi, zbudowana ok. 2650 r. p.n.e.

Odbitka fotograficzna w technice albuminowej na podłożu papierowym; widoczne przebarwienia i pożółkłe spoiwo oraz złamanie prawego górnego narożnika

papier, albumina białka jaja kurzego, srebro