Obligacje o wartości 1000 dolarów wyemitowane w marcu 1863 r. przez Skonfederowane Stany Ameryki na podstawie przepisów o pożyczce z 20 lutego tego roku

Część bonów została wykupiona jeszcze przed upadkiem Konfederacji.

Dokument na zadrukowanym podłożu papierowym

papier, farba drukarska