Nadanie Jakuba I, króla Anglii, Szkocji, Francji i Irlandii, Obrońcy Wiary, dla Thomasa Gawdysa i jego dziedziców, 1 grudnia 1616 r.

Dokument na podłożu pergaminowym, zapisany atramentem, uwierzytelniony królewską pieczęcią wielką przywieszoną na pasek pergaminowy

Napis w otoku legendy brzmi: JACOBVS * DEI * GRACIA * ANGLIÆ * SCOTIÆ * FRANCIÆ * ET * HIBERNIÆ * REX * FIDEI * DEFENSOR

pergamin, atrament żelazowo-galusowy, wosk