Licencja na przewóz towarów cargo, sygnowana przez króla Jerzego III, 1807 r.

Pozwolenie na przewóz towarów cargo czterema neutralnymi okrętami, sygnowane i wystawione 13 marca 1807 r. przez króla Jerzego III.

Dokument na zadrukowanym podłożu papierowym, zapisany atramentem, uwierzytelniony królewską pieczęcią papierowo-woskową oraz podpisem króla

papier, atrament żelazowo-galusowy, farba drukarska, wosk, papier pieczęciowy, tłoczony papier