Jak co roku społeczność Uniwersytetu Warszawskiego uczciła rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Jako pierwszy głos zabrał Prorektor UW ds. badań – prof. dr hab. Zygmunt Lalak i w swoim wystąpieniu w sposób szczególny zwrócił się do Powstańców. Następnie prof. Jerzy Gaździcki, (pseudonim „Gołąb”) – Powstaniec, biorący udział w walkach o Uniwersytet Warszawski – nakreślił rys historyczny tamtych wydarzeń. Podczas uroczystości na terenie kampusu głównego UW złożono również kwiaty pod tablicą poświęconą Powstańcom.