Pracownia i kolekcja Karola Tchorka została przekazana na rzecz m.st. Warszawy! Cieszymy się tym bardziej, że Muzeum UW wielokrotnie było partnerem pracowni. Ostatnio współpracowaliśmy przy wystawie “Codzienność Warszawy 1915-1918. Szklane negatywy ze zbiorów Pracowni Historycznej Tchorek-Bentall”, którą można oglądać online na naszej stronie:
W imieniu prezydenta umowę darowizny podpisał przewodniczący Zespołu do spr. Warszawskich Historycznych Pracowni Artystycznych – dyrektor Michał Krasucki, któremu towarzyszył dr hab. Hubert Kowalski, Dyrektor Muzeum UW, od kilkunastu lat zaangażowany w kwestię ochrony pracowni oraz zachowanych w niej zbiorów.