Uniwersytet Warszawski i Muzeum Wojska Polskiego połączyły siły! W Sali Złotej doszło do podpisania porozumienia między obydwiema instytucjami.

Pozwoli ono prowadzenie wspólnych projektów badawczych oraz korzystanie ze zbiorów i bazy naukowo-dydaktycznej. Uniwersytet reprezentowali rektor, prof. Alojzy Z. Nowak oraz Hubert Kowalski, Dyrektor Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego. Z kolei Muzeum Wojska Polskiego reprezentowali Dyrektor Paweł Żurkowski i Julia Bańburska, Główny Inwentaryzator.