28 sierpnia 2019 roku Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego wraz ze Stowarzyszeniem Muzeów Uczelnianych zaprasza na wykład z cyklu DZIEDZICTWO AKADEMICKIE I HISTORIA NAUKI pt.:

 

„Blaski i cienie dziedzictwa akademickiego w historii nauki” wygłosi prof. Michał Sławiński z Uniwersytetu w Calgary w Kanadzie.

 

Spotkanie rozpocznie się o godz. 16.30 w Sali Balowej Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich.

 

Profesor Michał Sławiński jest wybitnym fizykiem matematycznym. W swojeje pracy odwołuje się do filozofii nauki, a szczególnie  epistemologii i ontologii. Jest profesorem na Uniwersytecie w St. John’s w Kanadzie, a jego nazwisko znalazło się w Canadian Encyclopedia (pod hasłem „Philosophy: Logic, Epistemology, Philosophy of Science”). Jest też częstym gościem i wykładowcą na uniwersytetach w Padwie i Princeton oraz na Politechnice w Mediolanie.

Profesor Michał Sławiński urodził się w Polsce, skąd wyjechał jeszcze przed maturą. Mimo to jest blisko związany z historią polskiej nauki, zarówno ze względu na jego aktualną współpracę z polskim środowiskiem naukowym. Pochodzi z rodziny o długich tradycjach naukowych. Wystarczy wspomnieć, że jego przodek ze strony matki, Michał Szubert, był współzałożycielem Uniwersytetu Warszawskiego i wieloletnim dyrektorem Ogrodu Botanicznego. Poważanym uczonym był również jego antenat ze strony ojca, Jakub Narkiewicz-Jodko. Oboje rodzice Michała Sławińskiego ukończyli Uniwersytet Warszawski i byli profesorami na uczelniach zagranicznych.