tel.: 698 637 179

e-mail: hkowalski@adm.uw.edu.pl

 

Doktor habilitowany nauk humanistycznych, profesor uczelni, adiunkt w Katedrze Archeologii Klasycznej Wydziału Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Autor kilkudziesięciu artykułów naukowych i popularnonaukowych, opublikowanych m.in. w „Roczniku Warszawskim”, „Kronice Zamkowej” i „Kontekstach”.

Opiekun koła Naukowego Recepcji Antyku – Ars Antica na Wydziale Archeologii UW.

Koordynator projektu Wisła – interdyscyplinarne badania dna rzeki.

Stypendysta Miasta st. Warszawy w latach: 2010 i 2011, Fundacji Lanckorońskich w Rzymie oraz Instytutu Warburga i Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego. 

Zajmuje się recepcją kultury artystycznej starożytnych Grecji i Rzymu w sztuce polskiej XVII, XVIII i XIX wieku.

Wiceprezes Zespołu ds. Warszawskich Historycznych Pracowni Artystycznych oraz Stowarzyszenia Muzealników Polskich, członek Międzynarodowej Rady Muzeów – ICOM i The Explorers Club, prezes Stowarzyszenia Muzeów Uczelnianych, dyrektor Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego i pełnomocnik rektora Uniwersytetu Warszawskiego ds. Zbiorów i Kolekcji.

Wybrane publikacje:

 

Pełna bibliografia: dr hab. Hubert Kowalski, prof. ucz.