Serdecznie zapraszamy na promocję książki prof. Anny Santucci Dall’istituto di Belle Arti delle Marche all’Università di Urbino: tre secoli di storia di una collezione di calchi in gesso (Od Instytutu Sztuk Pięknych regionu Marche do Uniwersytetu w Urbino: trzy stulecia historii kolekcji odlewów gipsowych), która odbędzie się 24 października 2023 roku o godz. 10:00 w budynku d. Szkoły Głównej (Wydział Archeologii UW). Spotkanie poprowadzi dr hab. Jerzy Żelazowski.