W piątek, 29 września 2023 roku o godzinie 16.00, w Starym BUW-ie, odbędzie się wernisaż wystawy „UNIKAT UNIWERSYTECKI KLUB TURYSTYCZNY 60 LAT (1963-2023)”.

Klub UNIKAT zapisał się w zbiorowej pamięci środowiska akademickiego jako promotor aktywnej turystyki. Organizator rajdów turystycznych, obozów wędrownych, imprez kulturalnych, skupił liczne grono członków i sympatyków, do dzisiaj pielęgnujących pamięć o klubie i kontynuujących, w nieco mniejszym zakresie, jego działalność.

Serdecznie zapraszamy!