W dniach 4-7 lipca 2023 roku na Uniwersytecie Wrocławskim odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa  „THE EXPERIENCE OF ACADEMIC HERITAGE”. Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego było jej współorganizatorem.

Wydarzenie zgromadziło przedstawicieli muzeów uczelnianych z 25 krajów: m.in. z Polski, Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii, Grecji, Czech, Portugalii, Hiszpanii, Włoch, Belgii, Danii, Szwecji, Finlandii, Norwegii, Holandii, Estonii, Litwy oraz Ukrainy. W konferencji udział wzięli przedstawiciele UMAC ICOM, Universeum, Coimbra oraz polskich uczelni wyższych, reprezentowali oni 112 jednostek uczelnianych. Łącznie w konferencji wzięło udział 185 uczestników z 60 miast.

Ponadto przez trzy dni konferencji odbyło się siedem sesji naukowych, m.in. By whom and for whom?, Experiencing difficult heritage, Media and methods of interpretation, Strategies for Developing and Managing Museums and Collections. Odbyły się także warsztaty: Digital Initiatives Working Group, Student Engagement Working Group in collaboration with new Early Career Professionals Working Group oraz sesja posterowa.

Organizatorzy konferencji: Stowarzyszenie Muzeów Uczelnianych, UNIVERSEUM,

Współorganizatorzy: Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego, Muzeum Uniwersytetu Wrocławskiego, Muzeum Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Muzeum Uniwersytetu Gdańskiego, Muzeum Historii Medycyny i Farmacji Uniwersytetu Medycznego w Białymstok

Honorowy patronat: JM Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego

Projekt „Doświadczenie dziedzictwa akademickiego. Nowe spojrzenie na ochronę i rozwój kolekcji uczelnianych” dofinansowano ze Środków Budżetu Państwa. Program Doskonała Nauka Ministra Edukacji i Nauki.