Zapraszamy na spotkanie poświęcone książce dr. Macieja Sobczyka

APU COROPUNA ENTORNOS ARQUEOLÓGICOS EN UN ORÁCULO ANDINO: MAUCALLACTA

25 kwietnia 2023, godz. 17:00, Sala Balowa w pałacu Tyszkiewiczów-Potockich

Książka, powstała na bazie rozprawy doktorskiej z 2016 roku zatytułowanej Apu Coropuna: estructura y funcionamiento del oráculo inca según las fuentes arqueológicas e históricas, stanowi zaproszenie w niezwykły świat andyjskich prekolumbijskich świętych gór, składanych im ofiar oraz form funkcjonowania centrów pielgrzymkowych. Przedmiotem szczególnej uwagi autora są święta góra Coropuna oraz główny ośrodek jej kultu, czyli stanowisko archeologiczne Maucallacta. Dane etnohistoryczne przeplatają się w książce ze szczegółowymi opisami archeologicznymi, co służy prezentacji świata na styku sacrum i profanum. Był to świat zorganizowany w znacznej mierze na zasadzie scentralizowanych systemów zarządzania zasobami, a jego funkcjonowanie opierało się na proroctwach. Książka jest rodzajem podsumowania kilkunastu sezonów badań archeologicznych w trudnych górskich warunkach. W przedsięwzięciu swój udział miało wielu adeptów archeologii i archeologów oraz specjalistów reprezentujących inne dziedziny nauki.

Publikacja została wydana przez: Centrum Badań Andyjskich Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytet Katolicki Santa Maria w Arequipie w Peru i Wydawnictwo Ediciones El Lector w Arequipie w Peru.

Projekt zrealizowano ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki na zadanie: „Umiędzynarodowienie badań prowadzonych przez Stacje Archeologiczne Uniwersytetu Warszawskiego”.

Dr Maciej Sobczyk jest archeologiem, pracownikiem Wydziału Archeologii (Pracownia Archeologii Wybrzeży Pacyfiku i Dalekiego Wschodu) oraz współpracownikiem Centrum Badań Andyjskich Uniwersytetu Warszawskiego. Od 1997 roku bierze udział w badaniach prowadzonych przez Uniwersytet Warszawski na terenie Peru, w tym przede wszystkim w regionie wulkanu Coropuna (Arequipa) oraz na terenie parku Machu Picchu. Od 2006 roku kieruje badaniami prowadzonymi w rejonie wulkanu Coropuna, których głównym przedmiotem jest centrum ceremonialne Maucallacta. Od 2008 roku angażuje się także w badania na Rapa Nui (Wyspa Wielkanocna, Chile).

W trakcie spotkania zostaną zreferowane najistotniejsze efekty 27-letniej współpracy Universidad Católica Santa María de Arequipa i Centrum Badań Andyjskich UW.

Po części oficjalnej Organizatorzy zapraszają na lampkę wina.

WSTĘP WOLNY

Organizatorzy:
CEACUSCO, The Explorers Club – Oddział Polski, Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego