Dokument podpisany przez Jerzego IV; 20 listopada 1821 r.

Polecenie – podpisane „George R[ex]” – przyłożenia Wielkiej Pieczęci pod akcesją księcia Liechtensteinu do wielkiego traktatu podpisanego we Frankfurcie 20 lipca 1819 r. między Wielką Brytanią, Austrią, Prusami i Rosją. Dokument kontrasygnowany „Londonderry” przez ministra spraw zagranicznych Roberta Stewarta 2. markiza Londonderry.