Sfinks, druga ćwierć XX w.

Na fotografii widoczne są efekty pierwszych prac oczyszczających posąg z piasku i zabezpieczających przed jego dalszym zasypywaniem poprzez zbudowanie systemu murów z cegły mułowej. Pojedyncze zachowane cegły posiadają pieczęć Totmesa IV.

Retuszowana odbitka fotograficzna w technice srebrowo-żelatynowej na podłożu papierowym z delikatnie pożółkłym spoiwem

papier, żelatyna, srebro, medium retuszerskie