Obligacja siódmej pożyczki Miasta Warszawy na 100 rubli z 1903 r.

Papier wartościowy został wyemitowany w okresie krótkotrwałej koniunktury, której kres nastał wraz z wybuchem wojny rosyjsko-japońskiej (1904–1907), katastrofalnej dla Imperium.

Pożyczka została zaciągnięta na spłatę wcześniejszych zobowiązań, wynikających m.in. z dużych inwestycji, takich jak budowa sieci wodociągowej czy infrastruktury gazowej.

Papier, farba drukarska, tusz