Nominacja na majora wystawiona dla Henry’ego Boone’a Halla 1 grudnia 1830 r.

Dokument podpisany przez króla Wielkiej Brytanii i Irlandii Wilhelma IV, stryja królowej Wiktorii.

Dokument na zadrukowanym podłożu pergaminowym, zapisany atramentem, uwierzytelniony królewską pieczęcią papierowo-woskową oraz podpisem króla

pergamin, atrament żelazowo-galusowy, farba drukarska, wosk, papier pieczęciowy, tłoczony papier