Nominacja generała Roberta Evertona Cushmana (1914–1985) na wicedyrektora Centralnej Agencji Wywiadowczej (CIA) z 1969 r., podpisana przez prezydenta Stanów Zjednoczonych Richarda Nixona i kontrasygnowana przez sekretarza stanu Williama Rogersa [146]

Dokument na zadrukowanym podłożu papierowym, zapisany atramentem, uwierzytelniony pieczęcią opłatkową oraz podpisem prezydenta

papier, atrament żelazowo-galusowy, tusz pieczęciowy