Kolosy Memnona, Teby, Egipt, fot. Félix Bonfils, między 1867 a 1878 r.

Kolosy Memnona stanowią obecnie jedyną zachowaną część świątyni grobowej Amenhotepa III, która zniknęła z powierzchni ziemi najprawdopodobniej wskutek trzęsień ziemi i niszczących powodzi. Wykuto je z bloków skalnych kwarcytu, ważących po 800 ton. Pierwotnie stały z przodu świątyni. Fotografia została wykonana przez Félixa Bonfilsa (1831–1885), znanego autora zdjęć krajów Lewantu: Egiptu, Syrii, Libanu, Grecji i Turcji.

Odbitka fotograficzna

Papier