Fragmenty godzinek, ok. 1410 r., Włochy (?), język łaciński

Trzy karty rękopiśmienne wycięte ze średniowiecznej książki w formie kodeksu. Tekst w układzie jednokolumnowym zapisany został jednym z gotyckich krojów pisma, wywodzącym się z terenu Włoch – rotundą. Dekoracje zdobiące tekst obejmują filigran, inicjały oraz rubrykowanie.

welin, atrament żelazowo-galusowy (?), tempera białkowa (?), złocenie