Fragmenty brewiarza, XIV w. (?), język łaciński

Cztery karty rękopiśmienne wycięte z brewiarza (?). Tekst w układzie dwukolumnowym zapisany został jednym z gotyckich krojów pisma – bastardą (?). Dekoracje manuskryptu stanowią rubrykowania – wyróżnienia partii tekstu wykonane czerwoną farbą oraz pojedyncze litery rozpoczynające akapit wykonane niebieską farbą.

pergamin, atrament żelazowo-galusowy, tempera białkowa (?)