Fotografia portretowa królowej Wiktorii, z jej własnoręcznym podpisem, wykonana przez Alexandra Bassano w 1882 r.

Królowa Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii panowała przez 63 lata, od 20 czerwca 1837 r. Jedna z najsłynniejszych władczyń w dziejach Europy. Od jej imienia pochodzi nazwa epoki, w której żyła i panowała.

Odbitka fotograficzna w technice srebrowo-żelatynowej, papier, atrament żelazowo-galusowy