Dyspensa papieża Innocentego XI, Rzym 13 lutego 1683 r.

Zgoda na zawarcie małżeństwa między Nicolą Mascolim a Anną Marią Grefico mimo przeszkody kanonicznej wynikającej ze zbyt bliskiego pokrewieństwa.

Dokument na podłożu pergaminowym, zapisany atramentem, uwierzytelniony pieczęcią woskową przyłożoną od rewersu

pergamin, atrament żelazowo-galusowy, wosk