Dyplom nadania Emanuelowi Vergéce’owi Legii Honorowej przez Napoleona, cesarza Francuzów, króla Włoch i protektora Związku Reńskiego, kontrasygnowana przez arcykanclerza Cesarstwa Jeana-Jacquesa-Régisa de Cambacérès

Napoleon, wówczas pierwszy konsul republiki Francuskiej, ustanowił order Legii Honorowej w 1802 r. Od tamtej pory jest to najwyższe odznaczenie francuskie.

Dokument na zadrukowanym podłożu pergaminowym, zapisany atramentem, uwierzytelniony pieczęcią woskową i podpisem cesarza

pergamin, atrament żelazowo-galusowy, farba drukarska, wosk