Dokument potwierdzający nadanie praw majątkowych Thomasowi Moore’owi i jego potomkom, wydany i podpisany przez Elżbietę I, królową Anglii, Francji i Irlandii, Obrończynię Wiary.

Dokument spisany na pergaminie i opatrzony drugą pod względem chronologicznym Wielką Pieczęcią królowej, zaprojektowaną przez uznanego miniaturzystę Nicholasa Hilliarda w 1584 r. Pieczęć została wprowadzona do użytku w 1586 r. Legenda w otoku pieczęci brzmi: ELIZABETHA DEI GRACIA ANGLIE FRANCIE ET HIBERNIE REGINA FIDEI DEFENSOR.

Dokument rękopiśmienny na podłożu pergaminowym, zapisany atramentem, uwierzytelniony pieczęcią woskową i podpisem królowej.

pergamin, atrament żelazowo-galusowy, wosk.