Akt fundacyjny anglikańskiej diecezji Nassau na Bahamach, utworzonej 4 listopada w 1861 r.

W roli fundatora występuje królowa Wiktoria.

Dokument na kilku zadrukowanych kartach pergaminowych, z naniesionym farbą liniowaniem, zapisany atramentem, uwierzytelniony woskową królewską pieczęcią wielką umieszczoną w puszce i przywieszoną na wiązadło plecione z dwukolorowego sznura

Napis w otoku legendy brzmi: VICTORIA * DEI * GRACIÆ * BRITANNIARUM * REGINA * FIDEI * DEFENSOR

pergamin, atrament żelazowo-galusowy, farba drukarska, gwasz, wosk pszczeli, stop żelaza, przędza