Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza na wirtualny spacer

Rozpoczynamy go od wejścia do pałacu Tyszkiewiczów-Potockich, który jest siedzibą Muzeum UW. Przez hol pałacu dostajemy się do położonej na pierwszym piętrze Sali Bilardowej, gdzie rozpoczyna się wystawa muzealna.

Główna część ekspozycji znajduje się w Sali Stołowej, sąsiadującej z Salą Bilardową. Na tym samym piętrze znajdziemy Salę Balową i Salę Narożną. Wirtualny spacer kończymy w Sali Kolumnowej znajdującej się na parterze należącego do Wydziału Historycznego UW Gmachu Pomuzealnego.

Świętujemy 40 urodziny

20 września 2020 roku przypada 40. rocznica założenia Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego, jednostki, której zadaniem jest gromadzenie, opracowywanie oraz upowszechnianie dziedzictwa związanego ze społecznością naszej uczelni. Przez cztery dekady swojego istnienia Muzeum zebrało kilkadziesiąt tysięcy zabytków o wartości pamiątkowej i artystycznej, które dokumentują rozwój nauki polskiej i historię Uniwersytetu Warszawskiego. Są to m. in. insygnia i symbole uniwersyteckie, dzieła sztuki, instrumenty naukowe, pamiątki po wybitnych wykładowcach i studentach, cenne publikacje oraz fotografie.

Muzeum działa od 40 lat, ale jest spadkobiercą tradycji znacznie starszej, bo datującej się od czasów założenia uczelni w 1816 roku. Przy pierwszych wydziałach Uniwersytetu Warszawskiego zorganizowano około 20 gabinetów, które gromadziły zbiory naukowe i kolekcje artystyczne. Służyły one prowadzeniu badań naukowych, nauczaniu studentów, a z czasem wykorzystywano je także do upowszechniania wiedzy szerokiej publiczności w sposób zbliżony do współczesnych muzeów. Nasza instytucja dba o zachowanie tego dziedzictwa i podkreśla ciągłość tradycji społeczności akademickiej, która przetrwała trudne momenty dziejów uczelni.

Zachęcamy do poznania muzealnych zbiorów zgromadzonych w ciągu ostatnich 40 lat, ale dokumentujących okres dwóch wieków historii UW, poprzez nasze wystawy, publikacje oraz prezentacje kolekcji on-line. Czterdzieści najbardziej interesujących obiektów związanych z historią uczelni zostanie wybranych do wystawy jubileuszowej, którą planujemy udostępnić w tym roku.

Najnowsze informacje

Pozostałe informacje

Konferencja „Rzym i Warszawa”

Po Nocy Muzeów 2017

W kręgu „Quo vadis”

Nauczycielki sprzed stu lat

Nowe eksponaty na wystawie

Wyniki konkursu TUWIMiada

Dr Przemysław Deles

Dr Janusz Rudziński

Apel do darczyńców

Educatio et Ars

Warunki zwiedzania

Apel do darczyńców

Godziny otwarcia

AKTUALNOŚCI

Newsletter

Google Maps

Mgr Monika Dunajko

Mgr Łukasz Kamiński

Pomniki i tablice UW

Archiwum Wystaw

Staż w Muzeum UW!