Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza na wirtualne spacery

Pierwszy z nich rozpoczynamy od wejścia do pałacu Tyszkiewiczów-Potockich, który jest siedzibą Muzeum UW. Zwiedzamy efektowne Sale Bilardową i Stołową, mieszczące ekspozycję muzealną, oraz wspaniałą Salę Balową, by przejść do Sali Narożnej i podziwiać efektowną perspektywę Krakowskiego Przedmieścia.

Spacer po wnętrzach uniwersyteckich pozwala na zwiedzanie Starej Biblioteki Uniwersyteckiej, Sali Kolumnowej w Gmachu Pomuzealnym (i poznanie twórczości Michała Anioła), siedziby władz uniwersyteckich, czyli Pałacu Kazimierzowskiego, arystokratycznego Pałacu Czetwertyńskich-Uruskich, obecnie siedziby Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych, ogromnych auli
w Audytorium Maximum i nowoczesnych sal historycznego Pawilonu Audytoryjnego.

Urodę Kampusu Głównego jako całości oraz bogactwo i różnorodność jego architektury i przyrody podziwiamy w ramach trzeciego spaceru.

Świętujemy 40 +1 urodziny

20 września 2020 roku przypadła 40. rocznica założenia Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego, jednostki, której zadaniem jest gromadzenie, opracowywanie oraz upowszechnianie dziedzictwa związanego ze społecznością naszej uczelni. Przez cztery dekady swojego istnienia Muzeum zebrało kilkadziesiąt tysięcy zabytków o wartości pamiątkowej i artystycznej, które dokumentują rozwój nauki polskiej i historię Uniwersytetu Warszawskiego. Są to m. in. insygnia i symbole uniwersyteckie, dzieła sztuki, instrumenty naukowe, pamiątki po wybitnych wykładowcach i studentach, cenne publikacje oraz fotografie.

Muzeum działa od ponad 40 lat, ale jest spadkobiercą tradycji znacznie starszej, bo datującej się od czasów założenia uczelni w 1816 roku. Przy pierwszych wydziałach Uniwersytetu Warszawskiego zorganizowano około 20 gabinetów, które gromadziły zbiory naukowe i kolekcje artystyczne. Służyły one prowadzeniu badań naukowych, nauczaniu studentów, a z czasem wykorzystywano je także do upowszechniania wiedzy szerokiej publiczności w sposób zbliżony do współczesnych muzeów. Nasza instytucja dba o zachowanie tego dziedzictwa i podkreśla ciągłość tradycji społeczności akademickiej, która przetrwała trudne momenty dziejów uczelni.

Zachęcamy do poznania muzealnych zbiorów zgromadzonych w ciągu ostatnich 41 lat, ale dokumentujących okres dwóch wieków historii UW, poprzez nasze wystawy, publikacje oraz prezentacje kolekcji on-line. Czterdzieści najbardziej interesujących obiektów związanych z historią uczelni zostało wybranych do jubileuszowej publikacji.

Pozostałe informacje

Wystawa Igora Banfiego

Spotkanie z prof. Davidem Frickiem

40+1 URODZINY MUZEUM!!!

“Chopin był z UW”

Sukces Muzeum UW!

Konferencja „Rzym i Warszawa”

Po Nocy Muzeów 2017

W kręgu „Quo vadis”

Nauczycielki sprzed stu lat

Nowe eksponaty na wystawie

Wyniki konkursu TUWIMiada

Dr Przemysław Deles

Dr Janusz Rudziński

Apel do darczyńców

Educatio et Ars

Warunki zwiedzania

Apel do darczyńców

Godziny otwarcia

AKTUALNOŚCI

Newsletter

Google Maps

Mgr Monika Dunajko

Mgr Łukasz Kamiński

Pomniki i tablice UW

Archiwum Wystaw

Staż w Muzeum UW!