Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza na wirtualne spacery

Pierwszy z nich rozpoczynamy od wejścia do pałacu Tyszkiewiczów-Potockich, który jest siedzibą Muzeum UW. Zwiedzamy efektowne Sale Bilardową i Stołową, mieszczące ekspozycję muzealną, oraz wspaniałą Salę Balową, by przejść do Sali Narożnej i podziwiać efektowną perspektywę Krakowskiego Przedmieścia.

Spacer po wnętrzach uniwersyteckich pozwala na zwiedzanie Starej Biblioteki Uniwersyteckiej, Sali Kolumnowej w Gmachu Pomuzealnym (i poznanie twórczości Michała Anioła), siedziby władz uniwersyteckich, czyli Pałacu Kazimierzowskiego, arystokratycznego Pałacu Czetwertyńskich-Uruskich, obecnie siedziby Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych, ogromnych auli
w Audytorium Maximum i nowoczesnych sal historycznego Pawilonu Audytoryjnego.

Urodę Kampusu Głównego jako całości oraz bogactwo i różnorodność jego architektury i przyrody podziwiamy w ramach trzeciego spaceru.

Dla Was o nas

Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego gromadzi, opracowuje oraz upowszechnia dziedzictwo związane ze społecznością naszej uczelni. Przez ponad cztery dekady swojego istnienia Muzeum zebrało kilkadziesiąt tysięcy zabytków o wartości pamiątkowej i artystycznej, które dokumentują rozwój nauki polskiej i historię Uniwersytetu Warszawskiego. Są to m. in. insygnia i symbole uniwersyteckie, dzieła sztuki, instrumenty naukowe, pamiątki po wybitnych wykładowcach i studentach, cenne publikacje oraz fotografie.

Muzeum działa od ponad 40 lat, ale jest spadkobiercą tradycji znacznie starszej, bo datującej się od czasów założenia uczelni w 1816 roku. Przy pierwszych wydziałach Uniwersytetu Warszawskiego zorganizowano około 20 gabinetów, które gromadziły zbiory naukowe i kolekcje artystyczne. Służyły one prowadzeniu badań naukowych, nauczaniu studentów,
a z czasem wykorzystywano je także do upowszechniania wiedzy szerokiej publiczności w sposób zbliżony
do współczesnych muzeów. Nasza instytucja dba o zachowanie tego dziedzictwa i podkreśla ciągłość tradycji społeczności akademickiej, która przetrwała trudne momenty dziejów uczelni.

Zachęcamy do poznania muzealnych zbiorów zgromadzonych w ciągu ostatnich czterdziestu kilku lat, ale dokumentujących okres dwóch wieków historii UW, poprzez nasze wystawy, filmy, wykłady, publikacje oraz prezentacje kolekcji on-line. Czterdzieści najbardziej interesujących obiektów związanych
z historią uczelni zostało wybranych do jubileuszowej publikacji pt. Historie MUWione, wyróżnionej w konkursach o Nagrodę Prezydenta Miasta Poznania na najlepszą książkę popularnonaukową (Poznańskie Targi Książki) oraz Mazowieckie Zdarzenie Muzealne – Wierzba.

Zapraszamy również do poznania architektonicznej tradycji uczelni, fascynującego świata antycznych alegorii i ich warszawskiej interpretacji w świetle rozwoju nauki przy pomocy publikacji Piękno niedostrzegane. Detal architektoniczny zabytkowego terenu UW.

Najnowsze informacje

Pozostałe informacje

Deszcz wyróżnień dla Muzeum UW

42 urodziny Muzeum UW

Wystawa Igora Banfiego

40+1 URODZINY MUZEUM!!!

Sukces Muzeum UW!

Konferencja „Rzym i Warszawa”

Po Nocy Muzeów 2017

W kręgu „Quo vadis”

Nauczycielki sprzed stu lat

Nowe eksponaty na wystawie

Wyniki konkursu TUWIMiada

Apel do darczyńców

Warunki zwiedzania

Apel do darczyńców

Godziny otwarcia

AKTUALNOŚCI

Newsletter

Google Maps

Staż w Muzeum UW!