Zapraszamy na wykład wybitnego etnografa i etnohistoryka Andów, prof. Franka Salomona pt.:

„Letters from the Ancients of Waters: An Ethnograthic Eye on the Huarochirí Quechua Manuscript”

Wykład poświęcony będzie słynnemu rękopisowi z Huarochiri, spisanemu na przełomie XVI i XVII w. w Peru, zawiera on najstarszy zbiór mitów andyjskich.

Sala Balowa pałacu Tyszkiewiczów-Potockich, poniedziałek, 17 kwietnia 2023 r., godz. 9:45

Frank Salomon jest emerytowanym profesorem Katedry Antropologii “John V. Murra” na Uniwersytecie Wisconsin-Madison (University of Wisconsin-Madison) i autorem m.in. następujących publikacji:

„Native Lords of Quito in the Age of the Incas” (1986);

„The Huarochiri Manuscript, a Testament of Ancient and Colonial Andean Religion” (1991);

„Los Yumbos, Niguas, y Tsátchila o „Colorados” durante la colonia Española” (1997);

„The Cord Keepers” (2004);

„La revisita de 1588: Huarochirí veinte años antes de ‘Dioses y hombres’” (2010);

„The Lettered Mountain” (z Mercedes Niño-Murcia, 2011);

„At the Mountains’ Altar: Anthropology of Religion in an Andean Community” (2017);

hasła „South America” w „Cambridge History of the Native Peoples of the Americas” (1999).

W swojej bogatej karierze pełnił funkcję przewodniczącego Amerykańskiego Towarzystwa Etnohistorii; był stypendystą Fundacji Guggenheima, School for Advanced Research (SAR) i National Science Foundation (NSF).

Organizatorzy:

CEACUSCO, Oddział Polski The Explorers Club, Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego