XVII edycja konkursu „Mazowieckie Zdarzenia Muzealne – Wierzba”
II nagroda w kategorii WYSTAWA (wystawy zorganizowane przez większe muzea)

 

W dniu 16 grudnia 2022 roku w Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego odbyło się otwarcie wystawy „Janusz Fiszer. Kolekcjoner”.

W otwarciu wystawy uczestniczyli, m.in. prof. dr hab. Alojzy Z. Nowak, rektor Uniwersytetu Warszawskiego, prof. dr hab. Zygmunt Lalak, prorektor UW ds. badań, prof. dr hab. Urszula Fiszer – darczyńca kolekcji oraz dr hab. Hubert Kowalski, prof. ucz., dyrektor Muzeum UW. Głównego partnera wystawy, Instytut De Republica, reprezentowała Joanna Gepfert, zastępca dyrektora Instytutu.

Wystawa została poświęcona dr. Januszowi Fiszerowi (1957-2019), cenionemu ekspertowi w dziedzinie polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego. Wielki pasjonat historii, znawca dziejów Imperium Brytyjskiego, kolekcjoner antyków, starodruków i książek, wokół swoich zainteresowań stworzył kolekcję, określaną przez media jako spektakularna, o spójnym zakresie merytorycznym, chronologicznym i topograficznym. W jej skład weszły nigdy wcześniej nie publikowane obiekty związane głównie z dziejami krajów anglosaskich, ale także z Polską, Włochami i Francją. Na wyjątkowość zbioru wpływa nie tylko liczba zgromadzonych przedmiotów
(13 tysięcy nie licząc 432 tysięcy znaczków). Muzeum UW wzbogaciło się m.in. o karty  średniowiecznych rękopisów iluminowanych
(XIV-XV w.) i inkunabułów, bezcenne archiwalia, w tym o kolekcję bulli papieskich, dokumenty sygnowane przez monarchów europejskich (m.in. brytyjskich, od Henryka VIII do Elżbiety II, Napoleona I i III, Augusta III), prezydentów Stanów Zjednoczonych (m.in. Abrahama Lincolna, Thomasa Jeffersona, Richarda Nixona) i postacie takie jak Benito Mussolini i Winston Churchill, papiery wartościowe (XIX i XX w.), wydawane przez światowych potentatów kolejowych, samochodowych i górniczych. Wśród przekazanych obiektów znalazła się kolekcja kartograficzna z historycznymi mapami Europy, Afryki i kolonii Imperium Brytyjskiego, dawne ryciny, zabytkowe kałamarze, brytyjskie ordery czy kolekcja autografów.

Rozpoczynając swoją karierę na Uniwersytecie Warszawskim, dr Fiszer ślubował kształcić i wychowywać młodzież na ideowych i światłych obywateli zdolnych aktywnie uczestniczyć w rozwoju gospodarki i kultury, w działalności naukowo-badawczej i popularyzatorskiej szkoły wyższej. Robił to przez cały okres swojej pracy jako wybitny wykładowca. W rozmowach z najbliższymi dr Fiszer często wspominał, że wszystko, co osiągnął – wiedzę, pozycję zawodową – zawdzięcza swojej Alma Mater. Dlatego też prof. dr hab. n. med. Urszula Fiszer zdecydowała się na podarowanie Uniwersytetowi Warszawskiemu, kolekcji niezwykle bliskiej jej mężowi. W 2020 r. uczelnia stała się właścicielem bezcennego zbioru, skrupulatnie gromadzonego przez jej studenta, absolwenta i pracownika.

Zbiory dr. Janusza Fiszera to wspaniałe obiekty o niepodważalnej wartości naukowej, pozwalające kolejnym pokoleniom studentów, doktorantów, badaczy na poszerzanie wiedzy o przeszłości.

Patronat honorowy: JM Rektor Uniwersytetu Warszawskiego

Organizator: Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego

Współorganizatorzy: „Varia” Fundacja Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Warszawskiego, Stowarzyszenie Muzeów Uczelnianych

Główny partner wystawy: Instytut De Republica

Wsparcie projektu darowizną: PWPW S.A.

Wystawę można oglądać od 19 grudnia 2022 roku w Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego.

Fot.: Instytut De Republica/Paweł Konarzewski, Uniwersytet Warszawski/ Mirosław Kaźmierczak, Muzeum UW/Łukasz Kamiński

ZAPRASZAMY!