Znakomita praca dr. Mikołaja Getki-Keniga, Stanisław Kostka Potocki. Studium magnackiej kariery w dobie upadku i „wskrzeszenia” Polski, wydana wspólnie przez Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie i Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego, zdobyła prestiżową Nagrodę im. prof. Jerzego Skowronka

Podczas ceremonii otwarcia dorocznych Targów Książki Historycznej w Sali Wielkiej Zamku Królewskiego w Warszawie prestiżową Nagrodę Główną konkursu wręczono autorowi [na zdjęciu poniżej] oraz przedstawicielom obydwu wydawców.

Nagroda im. prof. Jerzego Skowronka

została w tym roku przyznana po raz dwudziesty siódmy. Organizatorem Nagrody im. prof. Jerzego Skowronka jest redakcja „Magazynu Literackiego KSIĄŻKI”, a jej jury składa się z przyjaciół i uczniów patrona nagrody. Od 2015 roku przewodniczącym jury jest prof. dr hab. Jarosław Czubaty, laureat nagrody w roku 2012 za pracę „Księstwo Warszawskie 1807-1815” (Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego).

W skład Kapituły Nagrody im. prof. Jerzego Skowronka w ubiegłym roku wchodzili: prof. Jarosław Czubaty (przewodniczący), dr hab. Martyna Deszczyńska, Piotr Dobrołęcki, prof. Joanna Goszczyńska, Witold Kaliński, Barbara Kramar (sekretarz), Zofia Kunert, prof. Lilla Moroz-Grzelak, prof. Jerzy Zdrada, prof. Bogusław Zieliński oraz dr Andrzej Czesław Żak, a także po raz pierwszy prof. Elżbieta Barbara Zybert. Dr hab. prof. UO Danuta Gibas-Krzak w 2021 roku zawiesiła członkostwo w Jury, gdy Wydawnictwo Naukowe PWN zgłosiło do Nagrody książkę jej autorstwa. [informacja za stroną Instytut Książki]

Mikołaj Getka-Kenig, Stanisław Kostka Potocki. Studium magnackiej kariery w dobie upadku i „wskrzeszenia” Polski, Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie i Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2021, ISBN 978-83-66104-92-1

Książka jest dostępna jako e-book.

Biografia Stanisława Kostki Potockiego (1755-1721) obejmująca działalność polityczną i reformatorską aktywnego w wielu obszarach przedstawiciela kultury oświecenia. Badacz, kolekcjoner i mecenas sztuki, reformator polskiego systemu edukacji i współtwórca Uniwersytetu Warszawskiego, w 1805 r. wraz z żoną Aleksandrą udostępnił publiczności swoją kolekcję w pałacu wilanowskim, historycznej rezydencji królewskiej, tworząc pierwsze na ziemiach polskich muzeum sztuki.

4 tom serii „Johann Joachim Winckelmann i / und Stanisław Kostka Potocki. Nowe badania i dokumenty / Neue Forschungen und Dokumente”.

[cytat za stroną Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie]