Zapraszamy na wykład dr. hab. Hieronima Grali:
 
Ruthenia vs Moscovia: ukraiński kontekst rywalizacji polsko-rosyjskiej w XVI-XVII w.

25 maja 2022, 17:00, Sala Balowa Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich i uniwersytecki kanał YouTube (LINK)

WSTĘP WOLNY  
  

Wykład będzie poświęcony miejscu ziem ukraińskich (i szerzej – ruskich) w wielowiekowej konfrontacji państwa polsko-litewskiego i Moskwy w:

 • aspekcie terytorialnym i militarnym,
 • w kontekście ideowym (tradycja kijowska, dziedzictwo Rurykowiczów),
 • społeczno-ustrojowym,
 • cywilizacyjnym i religijnym.

Istotne miejsce w rozważaniach zajmie problem postawy elit ruskich/ukraińskich (świeckich, jak i kościelnych), wobec:

 • uroszczeń moskiewskich,
 • przyczyny zmiany o fundamentalnym znaczeniu dla rozstrzygnięcia tej rywalizacji:
  • prorosyjskiego wyboru elit kozackich (1653),
  • co zdeterminowało polityczną klęskę Rzeczypospolitej (traktat andruszowski, 1667),
  • a w perspektywie dalszej – jej upadek i rozbiory.

Dr hab. Hieronim Grala – historyk i dyplomata, wykładowca Wydziału „Artes Liberales” UW. Członek Komisji Historyków Polski i Rosji.  Były dyrektor Instytutów Polskich w Sankt Petersburgu i Moskwie, były I radca Ambasady RP w Moskwie.

Założyciel, wydawca i redaktor naczelny serii publikacji źródłowych „Monumenta historica res gestas Europae orientalis illustrantia. Fontes XV-XVII saec.” (Warszawa-Moskwa, od 1995); współtwórca encyklopedii internetowej „Polski Petersburg” (www.polskipetersburg.pl ); założyciel serii popularnonaukowej „Polonica Petropolitana” (wydawca: Instytut Polski w Sankt Petersburgu); członek licznych gremiów redakcyjnych.

Specjalizuje się w dziejach Europy Wschodniej w średniowieczu i epoce wczesnonowożytnej oraz historii petersburskiej Polonii. Autor trzech książek i kilkuset publikacji naukowych krajowych i zagranicznych.

 
Wydarzenie odbywa się w ramach nowego cyklu wykładów Uniwersytet Warszawy. Nowoczesna uczelnia we współczesnym świecie”:
LINK DO PLAYLISTY WYKŁADÓW.
Organizatorzy: Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego we współpracy ze Stowarzyszeniem Muzeów Uczelnianych i Centrum Badań nad Kulturą Warszawy oraz przy wsparciu Biura Promocji UW.