27 kwietnia 2022, 17:00, Sala Balowa pałacu Tyszkiewiczów-Potockich i uniwersytecki kanał YouTube (LINK)
WSTĘP WOLNY

 

Dowiemy się:

 – jak wyglądają założenia metodologiczne modelu służącego do generowania prognoz

– i do analiz epidemicznych w trakcie pandemii COVID-19.

Usłyszymy również:

– co to jest syntetyczne społeczeństwo Polski;

– jak przebiega proces jego tworzenia;

– jak wyglądają mechanizmy infekcyjności i sposób ich matematycznego modelowania;

– jakie są propozycje rozwiązań dla takich zagadnień jak, m.in.:

zanik odporności i częściowa odporność poszczepienna.

Przedstawione także zostaną:

– historyczne prognozy wykonywane w okresie od początku pandemii do chwili obecnej;

– jak i prognozy wybiegające w przyszłość;

– silne i słabe strony takiego podejścia do modelowania epidemii,

– w szczególności jego podatność na dostarczaną jakość i zakres danych.

Dr Franciszek Rakowski

jest absolwentem Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej na Politechnice Warszawskiej. Na tymże wydziale obronił swoją pracę doktorską poświęconą badaniom dynamiki molekularnej cząsteczek biologicznych za pomocą symulacji komputerowych. Prace te wykonywał już częściowo w Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW. Pozostał tam, po obronie doktoratu w 2008 roku, przez kolejne 10 lat. Należy podkreślić, że w tym czasie współprowadził projekt, w ramach którego zbudowano największy system symulujący rozprzestrzenianie się epidemii na terytorium Polski (2008-2011). Rozwijał również własne zainteresowania naukowe w dziedzinach neurokognitywistyki i sztucznej inteligencji. W 2018 roku został zatrudniony na stanowisku principal data scientist w dziale badawczo-rozwojowym firmy Samsung Electronics. Kierował projektami budującymi rozwiązania AI w produktach firmowych.

Po wybuchu pandemii COVID-19, reagując na potrzebę chwili, powrócił do ICM UW. Objął tam kierownictwo zespołu przygotowującego prognozy rozwoju epidemii oraz rozwijającego metodologie zapoczątkowane dekadę wcześniej. Wyniki prac jego zespołu są przedstawiane państwowym decydentom w trakcie regularnych spotkań z reprezentantami Ministerstwa Zdrowia oraz Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Obecnie jest członkiem Rady ds. COVID-19 przy Prezesie Rady Ministrów, członkiem zespołu ds. monitorowania i prognozowania epidemii COVID-19 przy ministrze zdrowia Adamie Niedzielskim, a także ekspertem w Centrum Analiz Strategicznych KPRM oraz adiunktem w ICM UW.

 Wydarzenie odbywa się w ramach nowego cyklu wykładów „Uniwersytet Warszawy. Nowoczesna uczelnia we współczesnym świecie” organizowanego przez Muzeum UW, Stowarzyszenie Muzeów Uczelnianych i Centrum Badań nad Kulturą Warszawy przy wsparciu Biura Promocji UW