Edward, książę Walii, późniejszy król Edward VIII, podczas I wojny światowej we Francji; 1915; fot. Hilton DeWitt Girdwood.