Dyplom nadania Emanuelowi Vergeilowi Legii Honorowej przez Napoleona, cesarza Francuzów, króla Włoch i protektora Związku Reńskiego, kontrasygnowana przez arcykanclerza Cesarstwa, Jeana-Jacquesa-Régisa de Cambacérès.