100 akcji firmy Tobacco Products Corporation z datą 21 lipca 1930 r.