100 akcji firmy Calumet and Hecla Inc., działającej w latach 1866-1970