22 września, przy wsparciu Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego, w Sali Balowej Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich, odbyła się promocja monumentalnej publikacji Korpus dzieł malarskich Henryka Siemiradzkiego.  W spotkaniu brali udział twórcy dzieła oraz liczni przedstawiciele świata akademickiego i muzealnego.

Dzięki uprzejmości domu aukcyjnego Desa Unicum, promocji towarzyszyła prezentacja obrazu autorstwa Henryka Siemiradzkiego, pt. “Kleopatra płynąca rzeką Cygnus na spotkanie z Markiem Antoniuszem”.

Wydarzenie miało charakter sesji naukowej moderowanej przez prof. Elżbietę Wichrowską. Program spotkania wyglądał następująco:

1. Prof. Jerzy Malinowski (Prezes Polskiego Instytutu Studiów nad Sztuką Świata – PISnSŚ; redaktor naukowy Korpusu) – koncepcja KORPUSU

2. Dr Dorota Gorzelany-Nowak (Muzeum Narodowe w Krakowie – Oddział Muzeum Czartoryskich) – antyk grecko-rzymski w twórczości Henryka Siemiradzkiego

3. Dr Agnieszka Kuczyńska (Katolicki Uniwersytet Lubelski, Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata) – wczesne chrześcijaństwo

4. Dr Grzegorz First (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata) – motywy egipskie i bliskowschodnie przy obrazie “Kleopatra płynąca przez Cygnus na spotkanie Marka Aureliusza”, 1892

5. Dr Agnieszka Kluczewska-Wójcik (wiceprezes Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata) – Henryk Siemiradzki na europejskiej scenie artystycznej (tom 3)

6. Marzena Sieklucka (Muzeum Narodowe w Krakowie) i Ksenia Zdzieszyńska-Demolin (Muzeum Narodowe w Warszawie) – warsztat artystyczny Henryka Siemiradzkiego (tom 4)

7. Dr Marzena Królikowska-Dziubecka (Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych; Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata) – Apoteoza Kopernika w Bibliotece UW (1891)

Dyskusja

Dr (hab.) Tatiana Karpowa (z-ca dyrektora ds. nauki Państwowej Galerii Tretiakowskiej w Moskwie – autorka monografii Henryka Siemiradzkiego, 2008)

Prof. Łukasz Gaweł (dyrektor Muzeum Narodowego w Warszawie)

Dr Kamila Twardowska (reprezentantka Muzeum Narodowego w Krakowie)

Paulina Adamczyk (DESA – UNICUM) – rysunki i szkicowniki Henryka Siemiradzkiego

Piotr Jamski (Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk) – digitalizacja korespondencji Henryka Siemiradzkiego w Papieskim Instytucie Studiów Kościelnych w Rzymie.